WINDOWS ANDROID IOS MAC
  • 4.00 /5

dbMonitor מסד נתונים ניתוח תוכנה להורדה

כדי להתחבר למסד הנתונים פועל כעת כדי לראות איך היא הגיבה? dbMonitor ייתכן להתבונן ולנתח את מסד הנתונים התוכנית יכולה לעשות. אתה יכול למצוא את השגיאות של מסד הנתונים, שתראה את הביצועים של העבודה על-ידי ביצוע מגוון של סינון. dbMonitor עם uptime מסד הנתונים שלך, לפקח על פי סוג הניתוח, ניתן לתקן שגיאות המתרחשות. קטגוריות: מאגרי מידע, תוכנת מנהל אתר מערכת ההפעלה WINDOWS.

dbMonitor image
Dbmonitor

להורדה

  • רשיון : חינם
  • גירסה : 3.0.4
  • גודל : 1.25 MB
  • מערכת ההפעלה :
    • WINDOWS
  • מערכת ההפעלה גירסה : Win8/Win7/Vista/WinXP
  • יצרן :
  • תאריך מעודכן : 2015-02-13